Skip to main content
handen op elkaar

Eisen aan een
GZ-HAPTOTHERAPEUT

De Vereniging van Haptotherapeuten VVH is de landelijke beroepsvereniging van GZ-Haptotherapeuten in Nederland. De VVH staat garant voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening van de GZ-Haptotherapeut. Aangesloten zijn bij de beroepsvereniging betekent op de hoogte zijn van de actuele ontwikkelingen, contact met collega's en erkenning in de gezondheidszorg.

De haptotherapeut is werkzaam op het terrein van het bevorderen en / of het in stand houden van het welbevinden en het zo optimaal mogelijk (laten) functioneren van de mens. Hij/zij houdt zich bezig met zowel lichamelijke als psychische problematiek, gericht op het ontwikkelen van het voelende vermogen, de levenslust: de fundamenten van het menselijk bestaan. Haptotherapie baseert zich op de wetenschap van de Haptonomie. Haptotherapie is de toepassing van de haptonomische fenomenen, zowel in dialoog als in (aan)rakend contact.

Als zodanig heeft de haptotherapie een plaats binnen de gezondheidszorg en biedt het een waardevolle bijdrage aan de (geestelijke) gezondheid.


beeldmerk GZ-haptotherapeutDe VVH beheert het register van erkende GZ-Haptotherapeuten en ziet toe op de kwaliteit van de geregistreerden. Om deze kwaliteit te onderschrijven en voor het publiek herkenbaar te maken is het beeldmerk GZ-Haptotherapeut geïntroduceerd.

Aanvragen voor opname in het Register van GZ-Haptotherapeuten worden gecontroleerd en beoordeeld aan de hand van vastgestelde eisen, die aansluiten op de wettelijke eisen voor zorgverleners en de geldende maatschappelijke en medisch-juridische normen.

De GZ-Haptotherapeut heeft een regulier HBO/WO opleiding in de lichamelijke en/of geestelijke gezondheidszorg of welzijnszorg gevolgd en is werkzaam binnen die sectoren. Daarnaast heeft hij/zij een opleiding tot haptotherapeut gevolgd aan een door de VVH geaccrediteerde en erkende opleiding haptotherapie, die jaarlijks worden gecontroleerd op onderwijskwaliteit door de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs (SPHBO). Waar er in de vooropleiding onvoldoende medische basiskennis zit wordt deze aangevuld.

Wanneer een GZ-Haptotherapeut eenmaal is opgenomen in het register, geldt een streng kwaliteitsbeleid. Elke vijf jaar wordt iedere geregistreerde getoetst. Er moet voldoende bij- en nascholing zijn gevolgd en er moet worden aangetoond dat iemand voldoende cliëntcontacturen heeft gehad.

De GZ-Haptotherapeut is gehouden aan de klachtenprocedure van de VVH, die voldoet aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).