VVH logo-rgb

Behandelwijze

LPHN 256De eerste afspraak bestaat onder meer uit een gesprek over ervaringsgerichte situaties, waarin het contact en beleving van het contact voorop staan. Ook wordt de hulpvraag besproken. Als haptotherapie passend is bij de hulpvraag van de cliënt / patiënt, zal deze in de eerste drie sessies ervaringen opdoen met de uitgangspunten van de haptotherapie, de persoon en werkwijze van de GZ-Haptotherapeut, de eigen vermogens van de tast, zijn / haar contactuele vermogens, de samenhang tussen het omgaan met zichzelf en anderen en hoe dat wordt ervaren in de lichamelijkheid.

Hierna volgt een evaluatie en wordt in overleg bepaald of doorgaan met haptotherapie wenselijk is. Als de GZ-Haptotherapeut meent dat doorgaan niet zinvol of passend is, zal hij / zij dat op zorgvuldige wijze met de cliënt / patiënt bespreken en hem / haar desgewenst adequaat verwijzen.

De GZ-Haptotherapeut is tijdens het haptotherapeutisch proces gericht op het laten ontdekken van de eigen vermogens van de cliënt / patiënt. Zijn / haar gevoelens, waarnemingen en gewaarwordingen die verband houden met de interactie van dat moment kunnen als referentiekader worden gebruikt indien zij relevant zijn voor het haptotherapeutische proces. De GZ-Haptotherapeut zorgt voor een contact, waarin de cliënt / patiënt zich veilig en vertrouwd weet en waarin ontmoeting kan plaatsvinden, waarbij gaandeweg de aandacht verschuift van de klacht of het probleem, naar de persoon. De GZ-Haptotherapeut schept in het contact - en vooral in de bevestigende affectiviteit - de voorwaarden voor de cliënt / patiënt om zijn / haar hulpvraag en zichzelf onder ogen te zien. Is het directe affectieve contact niet geïndiceerd dan biedt de GZ-Haptotherapeut andere ervaringssituaties aan, die de cliënt / patiënt in staat stellen anders met zichzelf en met zijn omgeving om te gaan.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Keurmerk

GZ Hapto logoCMYK

IJHH

logoIJHH-5

User-Add-128