VVH logo-rgb

De innerlijke meetlat

bobboot-innerlijke-meetlatDe innerlijke meetlat. Een haptonomische kijk op mens en samenleving. Ieder mens heeft een geweten. En ieder mens kan heel goed aanvoelen of iets goed of slecht is, voor hem en zijn omgeving. Toch raken steeds meer mensen dat zuivere geweten kwijt. Bob Boot legt uit hoe we weer in contact kunnen komen met onze innerlijke meetlat.

De laatste decennia lijkt de individualisering doorgeschoten. Mensen gaan afstandelijker met elkaar om. Daarnaast schroeven het steeds hogere levens- en werktempo, en almaar groeiende behoefte aan meer, meer de eisen die we aan het leven stellen steeds hoger op. Het gevolg: we gaan niet alleen over onze eigen grenzen heen, maar ook over die van anderen. En langzamerhand ontstaat er een algemeen gevoel van onveiligheid, onzekerheid en onbehagen. De menselijke maat verdwijnt uit de samenleving.
De innerlijke meetlat is een uit het hart gegrepen aansporing om weer in contact te komen met ons gevoeld geweten, weer aandacht te hebben voor onze persoonlijke waarden en die van anderen.

Bob Boot (1958) is GZ-Haptotherapeut, bewegingswetenschapper en fysiotherapeut.

Uitgeverij Archipel (2007) | ISBN 9789063053017

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Haptotherapie en PTSS

Bob Boot en Frans Kok schreven een stuk over Haptotherapie en PTSS. Het stuk is zowel bedoeld voor de haptotherapeuten als ook voor professionals die beroepsmatig... Lees meer

Hart & Haptonomie

Hart & Haptonomie (Hermien de Ridder) is een creatief en informatief boek voor iedereen met een hart. Vol belangwekkende verhalen en boeiende praktijkopdrachten. Lees het om... Lees meer

Haptotherapie bij burn-out

De haptonomie en de therapeutische begeleidingsvorm daarvan, de haptotherapie, hebben een grote waarde voor behoud van vitaliteit, het ons verbonden voelen en open kunnen staan... Lees meer

Adesse Animo

Frans Veldman, grondlegger van de haptonomie, heeft met Adesse Animo een boek geschreven voor iedereen die geïnteresseerd en opgeleid is in de authentieke haptonomie en... Lees meer

Vierdimensionale Klachtenlijst (4DKL)

De Vierdimensionale Klachtenlijst is een bewezen instrument voor de vaststelling van Distress, Depressie, Angst en Somatisatie, ontwikkeld in de praktijk door dr. B. (Berend) Terluin... Lees meer

Postoperatieve Haptotherapie

Postoperatieve Haptotherapie na een laparoscopische electieve sigmoidresectie bij een patiënt met een diverticulitis betreft een specifieke postoperatieve situatie die beschreven wordt door een therapeut die... Lees meer

Levenslust en Levenskunst

Een boek over de wetenschap van de affectiviteit door Frans Veldman, grondlegger van de haptonomie. Van der Veer Media (2007) | ISBN 9789079166022 Lees meer

Gevoel voor Leven

Acht haptotherapeuten schrijven over hun werk met baby's, kinderen, verstandelijk gehandicapten en pubers. Hun ervaringen met volwassenen die vroeger verwaarloosd zijn, die trauma's moeten verwerken... Lees meer

De puberparadox

De puberparadox: 'Blijf een beetje dichter uit mijn buurt', haptonomische begeleiding voor jongeren. Faalangst, pesten, eetproblematiek, automutilatie, seksualiteit, intimiteit en rouw komen uitgebreid aan bod. Naast... Lees meer

Het lichaam als verhaal

In onze huidige maatschappij ervaren veel mensen klachten als stress, angst en vermoeidheid. Haptonomie en de toepassing ervan, haptotherapie, worden als behandeling voor dergelijke klachten... Lees meer

Over kleine dingen

Doris Gerritse laat zien, dat haptonomie belangrijke wortels heeft in onze cultuur, die vooral steunt op Duitse en Franse denkers. Doris Gerritse gaf colleges in wijsgerige... Lees meer

Verkenningen in de haptonomie

De haptonomie baseert zich op de ontwikkeling van de tastzin in al haar aspecten. De huid als tastzintuig en de aanraking daarvan spelen in deze... Lees meer

Haptotherapie. Praktijk en theorie

Als mensen vastlopen in hun leven zoeken ze hulp. Gesprekstherapie is dan ondersteunend en inzichtgevend, maar dat is niet altijd genoeg. Het gevoelsleven lijkt een... Lees meer

Haptonomie. Een kwestie van gevoel

'Voelen is soft' was het credo van het afgelopen decennium. Verstand, efficiency en nut waren de sleutelwoorden. Het gevolg van deze rationele houding is nu... Lees meer

Keurmerk

GZ Hapto logoCMYK

IJHH

logoIJHH-5

User-Add-128