VVH logo-rgb

Effectonderzoek Haptotherapie

nieuw-artikel-256Mede op basis van de adviezen van gerenommeerde wetenschappers die zitting hebben in de Wetenschappelijke Raad voor de Haptonomie en Haptotherapie (adviesraad ingesteld door de VVH), is in de afgelopen jaren een beleid ontwikkeld, dat er toe heeft geleid dat is gekozen voor effectonderzoek in plaats van fundamenteel kwalitatief onderzoek.

De gedachte dat er eerst fundamenteel onderzoek zou moeten worden gedaan om een basis te leggen voor verder onderzoek heeft in de loop van de tijd plaatsgemaakt voor de gedachte dat een fundament gelegd wordt door kleine stenen neer te leggen. Met andere woorden: eerst trachten veel kleinschalig onderzoek te verrichten, waardoor er een basis wordt gelegd voor een onderzoekstraditie op het gebied van de haptotherapie. Dat kan langzaam maar zeker leiden tot een eigen plek in de wetenschappelijke wereld. We staan aan het begin daarvan.

In 2012 is een onderzoek afgerond aan de Vrije Universiteit Amsterdam met de titel The clinical effectiveness of haptotherapy in routine practices.

"Results: More than 75% of the completers showed significant improvement on the SCL-90, while the overall recovery rate was more than 50%. Conclusion: The results suggest that haptotherapy is effective in the treatment of psychological and somatic complaints. Due to the exploratory uncontrolled nature of the study, more research is required to support the effectiveness of haptotherapy compared to control conditions." [Uit: The clinical effectiveness of haptotherapy in routine practices]

In 2017 is een start gemaakt met een zogenaamd registratienetwerk (pilot), dat tot doel heeft over lange tijd data te verzamelen, met gebruik van gevalideerde vragenlijsten. Deze data zullen de basis gaan vormen voor verder effectonderzoek.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Onderzoek

Treatment of severe fear of childbirth with haptotherapy: design of a multicenter randomized controlled trial

About six percent of pregnant women suffer from severe fear of childbirth. These women are at increased risk of obstetric labour and delivery interventions and pre- and postpartum complications, e.g... Lees meer

Casuïstiekbeschrijving

De eerste stappen die we als jonge beroepsgroep zetten op het gebied van wetenschappelijk onderzoek vraagt om een investering (lange termijn) en derhalve geduld. Ieder wetenschappelijk onderzoek is we... Lees meer

4DKL onderzoek Haptotherapie

Deze pilot met de 4DKL als meetinstrument binnen de praktijk haptotherapie geeft inzicht in factoren waarmee de haptotherapeut rekening dient te houden bij de behandeling van zijn / haar cliënten en g... Lees meer

Eigenheid Haptotherapie

"Ik begon mijn uiteenzetting met een uitgebreide voorstelling van haptotherapie als lichaamsgerichte therapievorm. Haptotherapie is een zeer recente therapie die haar wortels heeft in de haptonomie. H... Lees meer

Invloed haptotherapie op copingstijl bij nek-, schouderklachten

In deze studie is onderzocht of er een verband bestond tussen haptotherapie (aanrakende behandelingen) en de copingstijl van werknemers met nek- en schouderklachten met als doel het empirisch onderbou... Lees meer

Evaluation haptotherapy and chemotherapy

"Uit onderzoek blijkt dat kankerpatiënten steeds vaker gebruik maken van complementaire zorg. Om aan deze behoefte tegemoet te komen wordt sinds 1998 in het Diaconessenhuis in Zeist haptotherapie aang... Lees meer

Denken over voelen

Mensen komen met allerlei verschillende problemen naar een GZ-Haptotherapeut. Vooral lichamelijke klachten, vragen of problemen rond gevoelens en spanningsklachten zijn vaak een reden om met haptother... Lees meer

Bevestigend aanraken: een filosofisch onderzoek van de haptonomie

Een filosofisch onderzoek naar de grondslagen van de haptonomie als 'theorie en praktijk van de bevestigende aanraking en ontmoeting'. In deze studie wordt betoogd dat de grondslagen van de haptonomi... Lees meer

Keurmerk

GZ Hapto logoCMYK

IJHH

logoIJHH-5

User-Add-128