VVH logo-rgb

Bevestigend aanraken: een filosofisch onderzoek van de haptonomie

Hand-02-256Een filosofisch onderzoek naar de grondslagen van de haptonomie als 'theorie en praktijk van de bevestigende aanraking en ontmoeting'.

In deze studie wordt betoogd dat de grondslagen van de haptonomie kunnen worden gevonden in de reguliere geneeskunde en filosofie. Zowel in de geneeskunde als in de haptonomie wordt gebruik gemaakt van natuurwetenschappelijke, hermeneutische, dialogische en existentieel-fenomenologische methoden.

De haptonomie gaat uit van een persoonsgerichte benadering en 'de mens in zijn lichamelijkheid'. Daarmee neemt zij afstand van de objectiverende en technische benadering van het lichaam. Zij mag alleen dán een lichaamsgerichte therapie worden genoemd, wanneer in de definitie van 'het lichaam' uitdrukkelijk het lichaam-subject wordt begrepen.

"Zowel in de geneeskunde als in de haptonomie gaat de ethische dimensie vooraf aan de ontologische..."

Van Luttervelt doet aanbevelingen om de ethiek van Levinas en die van Tronto te bestuderen. Ook raadt zij aan om haptonomisch geschoolde hulpverleners te trainen in verslaglegging en fenomenologische beschrijving van haptonomische fenomenen en ervaringen.

Luttervelt, Mia F.W. van (1997), Bevestigend aanraken: een filosofisch onderzoek van de haptonomie, Erasmus Universiteit

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Onderzoek

Treatment of severe fear of childbirth with haptotherapy: design of a multicenter randomized controlled trial

About six percent of pregnant women suffer from severe fear of childbirth. These women are at increased risk of obstetric labour and delivery interventions and pre- and postpartum complications, e.g... Lees meer

Effectonderzoek Haptotherapie

Mede op basis van de adviezen van gerenommeerde wetenschappers die zitting hebben in de Wetenschappelijke Raad voor de Haptonomie en Haptotherapie (adviesraad ingesteld door de VVH), is in de afgelope... Lees meer

Casuïstiekbeschrijving

De eerste stappen die we als jonge beroepsgroep zetten op het gebied van wetenschappelijk onderzoek vraagt om een investering (lange termijn) en derhalve geduld. Ieder wetenschappelijk onderzoek is we... Lees meer

4DKL onderzoek Haptotherapie

Deze pilot met de 4DKL als meetinstrument binnen de praktijk haptotherapie geeft inzicht in factoren waarmee de haptotherapeut rekening dient te houden bij de behandeling van zijn / haar cliënten en g... Lees meer

Eigenheid Haptotherapie

"Ik begon mijn uiteenzetting met een uitgebreide voorstelling van haptotherapie als lichaamsgerichte therapievorm. Haptotherapie is een zeer recente therapie die haar wortels heeft in de haptonomie. H... Lees meer

Invloed haptotherapie op copingstijl bij nek-, schouderklachten

In deze studie is onderzocht of er een verband bestond tussen haptotherapie (aanrakende behandelingen) en de copingstijl van werknemers met nek- en schouderklachten met als doel het empirisch onderbou... Lees meer

Evaluation haptotherapy and chemotherapy

"Uit onderzoek blijkt dat kankerpatiënten steeds vaker gebruik maken van complementaire zorg. Om aan deze behoefte tegemoet te komen wordt sinds 1998 in het Diaconessenhuis in Zeist haptotherapie aang... Lees meer

Denken over voelen

Mensen komen met allerlei verschillende problemen naar een GZ-Haptotherapeut. Vooral lichamelijke klachten, vragen of problemen rond gevoelens en spanningsklachten zijn vaak een reden om met haptother... Lees meer

Keurmerk

GZ Hapto logoCMYK

IJHH

logoIJHH-5

User-Add-128