VVH logo-rgb

Evaluation haptotherapy and chemotherapy

Graduate-Cap-01-256"Uit onderzoek blijkt dat kankerpatiënten steeds vaker gebruik maken van complementaire zorg. Om aan deze behoefte tegemoet te komen wordt sinds 1998 in het Diaconessenhuis in Zeist haptotherapie aangeboden aan kankerpatiënten die op de dagbehandeling chemotherapie krijgen. In de haptotherapie wordt geprobeerd door middel van aanraking patiënten in contact te brengen met hun eigen gevoel en van daaruit te leren anders om te gaan met hun ziekte, zichzelf en hun omgeving. Hierdoor treedt vermindering van klachten op en verbetert de kwaliteit van leven, veronderstelt men. Doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in de effecten van haptotherapie op het welbevinden van de patiënten. Ook werd nagegaan of men al eerder gebruik had gemaakt van complementaire zorg en hoe men de haptotherapie beoordeelde. Effecten werden vooral verwacht op stemming, lichaamsbeleving en kwaliteit van leven in het algemeen.

Het onderzoek had een quasi-experimenteel design met een voor- en een nameting... Metingen werden verricht door middel van gestructureerde vragenlijsten. Het begrip welbevinden is in deze vragenlijsten onderverdeeld in de aspecten kwaliteit van leven, stemming, zingeving, algemeen functioneren, klachten, slaapkwaliteit en lichaamswaardering... Naast de meting van het welbevinden werd ook nagegaan of interventiepatiënten al eerder gebruik hadden gemaakt van complementaire zorg, welke doelen zij zich stelden ten aanzien van de interventie, in hoeverre zij bij de nameting vooruitgang hadden geboekt in het bereiken van deze doelen en hoe zij de interventie beoordeelden... De interventie bestond uit vijf consulten haptotherapie, naar keuze verspreid over de gehele periode van chemotherapie... Controlepatiënten kregen de normale medische zorg.

De onderzoeksgroep bestond in totaal uit 57 patiënten; van hen behoorden er 31 tot de interventiegroep en 26 tot de controlegroep. De respondenten waren grotendeels vrouwen... De gemiddelde leeftijd was 53 jaar.

De belangrijkste doelen die patiënten zich bij de voormeting stelden ten aanzien van de interventie waren ontspanning en zich beter voelen tijdens de chemokuren. Over dertig procent van de doelen rapporteerden zij bij de nameting een sterke vooruitgang in het bereiken ervan. Een lichte vooruitgang bemerkten zij bij 61% van de doelen. Op geen van de doelen werd een achteruitgang aangegeven. De haptotherapie werd gewaardeerd met het rapportcijfer 8,4. De gemiddelde score op acht vragen omtrent de tevredenheid met en kwaliteit van de behandelingen was 28,8 op een range van 8 tot 32. In de toelichting op de evaluatie gaven vele patiënten enthousiaste reacties. Men bleek vooral tevreden over de persoonlijke aandacht die men kreeg en de ontspanning die bereikt werd.

Uit de resultaten van het onderzoek kan - vanwege de kleine onderzochte groep - voorzichtig de conclusie worden getrokken dat haptotherapie een gunstige invloed heeft op het welbevinden van kankerpatiënten tijdens de periode van chemotherapie. Om deze conclusie met meer zekerheid te kunnen trekken, is echter gerandomiseerd onderzoek nodig onder een grotere, meer homogene groep patiënten."

Machteld van den Berg e.a. (2005), Evaluation of haptotherapy for patients with cancer treated with chemotherapy at a day clinic, Helen Dowling Instituut. Gepubliceerd in Elsevier Patient Education and Counseling 60 /2006

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Onderzoek

Treatment of severe fear of childbirth with haptotherapy: design of a multicenter randomized controlled trial

About six percent of pregnant women suffer from severe fear of childbirth. These women are at increased risk of obstetric labour and delivery interventions and pre- and postpartum complications, e.g... Lees meer

Effectonderzoek Haptotherapie

Mede op basis van de adviezen van gerenommeerde wetenschappers die zitting hebben in de Wetenschappelijke Raad voor de Haptonomie en Haptotherapie (adviesraad ingesteld door de VVH), is in de afgelope... Lees meer

Casuïstiekbeschrijving

De eerste stappen die we als jonge beroepsgroep zetten op het gebied van wetenschappelijk onderzoek vraagt om een investering (lange termijn) en derhalve geduld. Ieder wetenschappelijk onderzoek is we... Lees meer

4DKL onderzoek Haptotherapie

Deze pilot met de 4DKL als meetinstrument binnen de praktijk haptotherapie geeft inzicht in factoren waarmee de haptotherapeut rekening dient te houden bij de behandeling van zijn / haar cliënten en g... Lees meer

Eigenheid Haptotherapie

"Ik begon mijn uiteenzetting met een uitgebreide voorstelling van haptotherapie als lichaamsgerichte therapievorm. Haptotherapie is een zeer recente therapie die haar wortels heeft in de haptonomie. H... Lees meer

Invloed haptotherapie op copingstijl bij nek-, schouderklachten

In deze studie is onderzocht of er een verband bestond tussen haptotherapie (aanrakende behandelingen) en de copingstijl van werknemers met nek- en schouderklachten met als doel het empirisch onderbou... Lees meer

Denken over voelen

Mensen komen met allerlei verschillende problemen naar een GZ-Haptotherapeut. Vooral lichamelijke klachten, vragen of problemen rond gevoelens en spanningsklachten zijn vaak een reden om met haptother... Lees meer

Bevestigend aanraken: een filosofisch onderzoek van de haptonomie

Een filosofisch onderzoek naar de grondslagen van de haptonomie als 'theorie en praktijk van de bevestigende aanraking en ontmoeting'. In deze studie wordt betoogd dat de grondslagen van de haptonomi... Lees meer

Keurmerk

GZ Hapto logoCMYK

IJHH

logoIJHH-5

User-Add-128