VVH logo-rgb

Startersinformatie

Certificate Information 256Checklijst voor het starten

Bij het starten van een praktijk komt veel kijken.
Klik hier voor een checklijst (quickscan).

AGB-codes

Vanaf 1 januari 2009 is het hebben van een praktijk AGB-code en een zorgverleners AGB-code verplicht om voor vergoeding door zorgverzekeraars in aanmerking te komen. U kunt deze AGB-codes aanvragen op agbcode.nl (download het formulier genezer/niet arts + code 90) of bel 0900-2422633.

Beroepsaansprakelijkheid / overige verzekeringen

U bent verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor het beroep van haptotherapeut. Daarnaast raden wij u aan ook een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten. U kunt voor nadere informatie over deze en overige verzekeringen terecht bij Financieel Adviesbureau ROèL.

Betalingsvoorwaarden / tarieven

U bent wettelijk verplicht om aan uw cliënten informatie te geven over uw betalingsvoorwaarden en tarieven. Voor uw behandelingen haptotherapie bent u vrijgesteld van BTW.

Factuur (verplichte gegevens)

Voordat u drukwerk laat maken, of uw digitale factuur instelt / opmaakt, is het goed om te weten, dat de onderstaande gegevens op de factuur aan uw cliënten moeten staan. Ook is het voor de verwerking van declaraties voor zorgverzekeraars van belang dat het papier geen gekleurde achtergrond heeft en het formaat minimaal A5-formaat is.

  • NAW-gegevens praktijk en volledige naam zorgverlener
  • AGB-code praktijk en AGB-code zorgverlener
  • KvK nummer praktijk
  • GZ-Haptotherapeut | Vereniging van Haptotherapeuten VVH | lidnummer
  • NAW-gegevens verzekerde
  • Geboortedatum en verzekerdennummer verzekerde
  • Datum behandeling (bij periodieke factuur datum van elke behandeling)
  • Factuurnummer
  • Omschrijving behandeling: Behandeling haptotherapie
  • Prestatiecode: 24602

Het declareren van haptotherapie voor een andere verrichting dan haptotherapie, of van haptotherapie onder een andere noemer dan haptotherapie, wordt als economisch delict gezien. Dit geldt ook voor het fictief spreiden van de behandeling over meerdere data.

Kamer van Koophandel (nieuwe handelsregisterwet)

Op 1 juli 2008 is de nieuwe Handelsregisterwet van kracht. Deze wet houdt in dat alle vrije beroepsbeoefenaren verplicht ingeschreven moeten staan bij de Kamer van Koophandel (KvK). U kunt zich inschrijven bij een van de kantoren van de Kamer van Koophandel op kvk.nl.

Klacht- en tuchtrecht

U bent verplicht aangesloten bij onze klacht- en tuchtrechtregeling. Lees deze zorgvuldig door, inclusief de betreffende beroepscode en het betreffende reglement.

Ledenpagina 'Mijn VVH'

Zodra u lid bent ontvangt u uw inlognaam en wachtwoord voor de ledenpagina 'Mijn VVH'. U vindt hier nog heel veel meer informatie.

Meldcode huiselijk geweld

Per 1 juli 2013 zijn zorgaanbieders wettelijk verplicht een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te hebben. De meldcode is een hulpmiddel voor u als zorgaanbieder om uw afweging te maken als u vermoedens heeft van kindermishandeling en / of huiselijk geweld. U bent niet tot melding verplicht. De beslissing ligt bij u als zorgaanbieder. In de meldcode is een stappenplan opgenomen en informatie, om als houvast te dienen.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Praktijksoftware

Gebruik maken van professionele software kan een kwaliteitsimpuls betekenen voor uw praktijkvoering en u veel administratieve ongemakken uit handen nemen.
De onderstaande aanbieders hebben een specifiek pakket haptotherapie.

Schrijfwijzer

Eenvormigheid in schrijfwijze draagt bij aan de kwaliteit, professionaliteit en herkenbaarheid van de vereniging en de beroepsgroep. Hieronder enkele namen / woorden en hun correcte schrijfwijze.

Vereniging van Haptotherapeuten VVH
GZ-Haptotherapeut

Websiterichtlijn

Om een professionele uitstraling van de GZ-Haptotherapeut als beroepsbeoefenaar binnen de gezondheidszorg te bevorderen, zijn er een richtlijnen opgesteld waaraan uw website dient te voldoen, wil deze worden vermeld in het Register van GZ-Haptotherapeuten.

Vanaf 1 september 2015 bent u verplicht het GZ-beeldmerk op te nemen. U kunt het beeldbestand GZ-Haptotherapeut in diverse formaten bij ons opvragen. Uw website wordt na uw aanmelding als lid gecontroleerd aan de hand van de richtlijnen. U ontvangt van ons bericht indien uw website nog niet op alle punten voldoet.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Voordelen van het VVH-lidmaatschap

Vergoeding (aanvullende verzekering) Nationale lobby politiek en zorgverzekeraars Keur- en beeldmerk GZ-Haptotherapeut Klacht- en tuchtregeling Collectieve promotie haptotherapie in Nederland Collectiviteitskorting op verzekeringen Producten (promotie) Mijn VVH...

Lees meer

Voorwaarden opname register

Een afgeronde HBO / WO (para)medische- of psychosociale vooropleiding (NVAO-geaccrediteerd en OCW-erkend)Zie voor meer informatie de pagina Vooropleidingseis Een afgeronde opleiding...

Lees meer

Vooropleiding

Is het diploma van uw vooropleiding van voor 1989, dan dient u een certificaat medische- (MBK) of psychosociale basiskennis (PsBK)...

Lees meer

Praktijkinrichtingseisen

Uw praktijk dient te voldoen aan de praktijkinrichtingseisen. Bij uw aanvraag voor het lidmaatschap dient daarom een volledig ingevulde beoordelingslijst...

Lees meer

Niet de juiste vooropleiding?

Een EVC-traject biedt wellicht uitkomst. Het geeft u de mogelijkheid om langs de geëigende weg alsnog het juiste diploma te behalen...

Lees meer

Keurmerk

GZ Hapto logoCMYK

IJHH

logoIJHH-5

User-Add-128