VVH logo-rgb

Oprichting en positionering

Nodes-256Sinds de veertiger jaren van de vorige eeuw vond de toepassing van de haptonomie in eerste instantie plaats binnen de grenzen van beroepen in de gezondheidszorg en welzijnszorg, waarbij gesproken werd over de uitoefening van het betreffende beroep 'op haptonomische basis'.

In 1993, het jaar waarin de Vereniging van Haptotherapeuten VVH is opgericht, is haptotherapie en het beroep haptotherapeut definitief geïntroduceerd. De haptotherapie heeft sinds dat jaar een grote ontwikkeling doorgemaakt, die geleid heeft tot (h)erkenning binnen de (eerstelijns) gezondheidszorg en de uiteindelijke introductie van het keurmerk GZ-Haptotherapeut.

De Vereniging van Haptotherapeuten VVH is de landelijke beroepsvereniging van GZ-Haptotherapeuten in Nederland. Om een volwaardige positie in de gezondheidszorg voor de toekomst te behouden en deze te versterken, positioneert de haptotherapie zich, naast de (para)medische en psychologische disciplines, in de (eerstelijns) gezondheidszorg. De leden van de vereniging - zij die zijn opgenomen in het Kwaliteitsregister van GZ-Haptotherapeuten - voldoen uit het oogpunt van kennis, kundigheid en professionaliteit aan de hoge eisen die bij een beroepsbeoefenaar in de (eerstelijns) gezondheidszorg mogen worden verwacht.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

VVH Café

Het VVH Café is een podium voor leden van de vereniging om met een onderwerp in de schijnwerpers te treden...

Lees meer

Algemeen Bestuur en commissies

Het Algemeen Bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het verenigingsbeleid. Zij houdt zich op de hoogte van alle relevante...

Lees meer

Wetenschappelijke raad

De Wetenschappelijke Raad voor de Haptonomie en Haptotherapie (WRHH) ondersteunt de Vereniging bij het bouwen aan een onderzoekstraditie, het ontwikkelen...

Lees meer

Oprichting en positionering

Sinds de veertiger jaren van de vorige eeuw vond de toepassing van de haptonomie in eerste instantie plaats binnen de...

Lees meer

Accreditatie aanvragen

U bent aanbieder van bij- en nascholingsactiviteiten? Dan kunt u een verzoek tot accreditatie bij ons indienen. De voorwaarden voor...

Lees meer

Keurmerk

GZ Hapto logoCMYK

IJHH

logoIJHH-5

User-Add-128