VVH logo-rgb

Algemeen Bestuur

User-Group-256Het Algemeen Bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het verenigingsbeleid. Zij houdt zich op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen en bereidt de hoofdlijnen van het beleid voor, dat zij ter goedkeuring voorlegt aan de algemene ledenvergadering (ALV).

Het bestuur wordt hierbij ondersteund door de directeur en stelt zonodig mensen aan om (tijdelijk) projecten uit te voeren.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Bestuursleden

Constans Manganas, voorzitter

Constans is naast voorzitter woordvoerder van de vereniging.

Roel Klaassen, algemeen bestuurslid

Roel heeft als aandachtsgebied de sociaal-economische belangen.

Joost de Leijer, penningmeester

Joost heeft als aandachtsgebied marketing en communicatie.

Annemarie Reilingh, algemeen bestuurslid

Annemarie heeft als aandachtgebied kennis en wetenschap.

Marco Buijs, algemeen bestuurslid

     Fotografie Sandra Haverman

VVH Café

Het VVH Café is een podium voor leden van de vereniging om met een onderwerp in de schijnwerpers te treden...

Lees meer

Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het verenigingsbeleid. Zij houdt zich op de hoogte van alle relevante...

Lees meer

Commissies

De vereniging kent een aantal commissies die onafhankelijk en zelfstandig de controle uitoefenen op de eisen ten aan zien van...

Lees meer

Wetenschappelijke raad

De Wetenschappelijke Raad voor de Haptonomie en Haptotherapie (WRHH) ondersteunt de Vereniging bij het bouwen aan een onderzoekstraditie, het ontwikkelen...

Lees meer

Organisatie (ontstaan)

Sinds de veertiger jaren van de vorige eeuw vond de toepassing van de haptonomie in eerste instantie plaats binnen de...

Lees meer

Accreditatie aanvragen

U bent aanbieder van bij- en nascholingsactiviteiten? Dan kunt u een verzoek tot accreditatie bij ons indienen. De voorwaarden voor...

Lees meer

Keurmerk

GZ Hapto logoCMYK

IJHH

logoIJHH-5

User-Add-128