VVH logo-rgb

Algemeen Bestuur en commissies

User-Group-256Het Algemeen Bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het verenigingsbeleid. Zij houdt zich op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen en bereidt de hoofdlijnen van het beleid voor, dat zij ter goedkeuring voorlegt aan de algemene ledenvergadering (ALV). Het bestuur wordt hierbij ondersteund door het verenigingsbureau. Zonodig stellen zij ondersteunende commissies en / of werkgroepen om (tijdelijk) projecten uit te voeren.

De vereniging kent een aantal commissies die onafhankelijk / zelfstandig de controle uitoefenen ten aanzien van lidmaatschap / registratie.

Commissie voor Accreditatie Opleidingen

Deze commissie houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs en adviseert het bestuur ten aanzien van de accreditatie van opleidingen haptotherapie. Daarnaast accrediteert zij activiteiten en nascholingen ten behoeve van de permanente scholing.

De toetsing van de opleidingen haptotherapie vindt onafhankelijk plaats door de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland (SPHBO), onderdeel van het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION).

Inge Heijs (GZ-Haptotherapeut), voorzitter

Commissie voor Individuele Registratie

Deze commissie controleert en beoordeelt individuele aanvragen voor opname in het Register van GZ-Haptotherapeuten aan de hand van de toelatingseisen. Daarnaast beoordeelt zij vijfjaarlijks alle geregistreerden op de eisen voor herregistratie.

Michelle van Weegen (GZ-Haptotherapeut), voorzitter

Commissie Praktijkvisitatie

Deze commissie is het toezichthoudend en controlerend orgaan met betrekking tot de praktijkeisen en praktijkvoering.

Harm Muntinga (GZ-Haptotherapeut), voorzitter

Commissie van Toezicht voor de Haptotherapie

Deze commissie behandelt klachten van cliënten tegen geregistreerde GZ-Haptotherapeuten. De commissie wordt per zaak aangevuld met drie geregisteerde GZ-Haptotherapeuten.

Mr. Tjaard van Löben Sels, voorzitter
Mr. Job van der Pijl, secretaris

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Bestuursleden

Constans Manganas, voorzitter

Joost de Leijer, penningmeester

Marco Buijs, algemeen bestuurslid

     Fotografie Sandra Haverman

VVH Café

Het VVH Café is een podium voor leden van de vereniging om met een onderwerp in de schijnwerpers te treden...

Lees meer

Algemeen Bestuur en commissies

Het Algemeen Bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het verenigingsbeleid. Zij houdt zich op de hoogte van alle relevante...

Lees meer

Wetenschappelijke raad

De Wetenschappelijke Raad voor de Haptonomie en Haptotherapie (WRHH) ondersteunt de Vereniging bij het bouwen aan een onderzoekstraditie, het ontwikkelen...

Lees meer

Oprichting en positionering

Sinds de veertiger jaren van de vorige eeuw vond de toepassing van de haptonomie in eerste instantie plaats binnen de...

Lees meer

Accreditatie aanvragen

U bent aanbieder van bij- en nascholingsactiviteiten? Dan kunt u een verzoek tot accreditatie bij ons indienen. De voorwaarden voor...

Lees meer

Keurmerk

GZ Hapto logoCMYK

IJHH

logoIJHH-5

User-Add-128