VVH logo-rgb

Accreditatie aanvragen

Student Laptop 256U bent aanbieder van bij- en nascholingsactiviteiten? Dan kunt u een verzoek tot accreditatie bij ons indienen. De voorwaarden voor accreditatie kunt u nalezen in het Accreditatie Instrument Nascholingen. Uw verzoek wordt beoordeeld door de Commissie voor Accreditatie Opleidingen.

Indien uw aanvraag volledig is en als deze binnen een redelijke termijn voor de start van de activiteit is gedaan, wordt uw aanvraag in behandeling genomen. U ontvangt na enige tijd schriftelijk bericht van toekenning of afwijzing van uw verzoek. Bij een positieve beoordeling wordt uw activiteit gepubliceerd in onze agenda.

Uw aanbod wordt voor een jaar geaccrediteerd.
Er zijn geen kosten aan verbonden.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Aanvraag indienen

 1. Naam instelling(*)
  Ongeldige invoer
 2. Naam contactpersoon(*)
  Ongeldige invoer
 3. Adres(*)
  Ongeldige invoer
 4. Postcode(*)
  Ongeldige invoer
 5. Plaats(*)
  Ongeldige invoer
 6. Telefoon(*)
  Ongeldige invoer
  Alleen cijfers invullen
 7. E-mail(*)
  Ongeldige invoer
 8. Website URL
  Ongeldige invoer
 1. Naam Cursus(*)
  Ongeldige invoer
 2. Soort activiteit(*)  Ongeldige invoer
  Meerdere keuzes mogelijk
 3. Anders, namelijk
  Ongeldige invoer
 4. Categorie(*)
  Ongeldige invoer
 5. Toelichting indien andere categorie
  Ongeldige invoer
 6. Doelgroep(*)
  Ongeldige invoer
 7. Naam docent 1(*)
  Ongeldige invoer
 8. Upload CV docent 1 (onderwijsbevoegdheid / onderwijservaring)(*)
  Ongeldige invoer
 9. Naam docent 2
  Ongeldige invoer
 10. Upload CV docent 2 (onderwijsbevoegdheid / onderwijservaring)
  Ongeldige invoer
 11. Deze activiteit is eenmalig
  Ongeldige invoer
 12. Aantal dagen(*)
  Ongeldige invoer
 13. Datum / data(*)
  Ongeldige invoer
  dd-mm-jj
 14. Aantal contacturen(*)
  Ongeldige invoer
 15. Aantal uren literatuurstudie en/of opdrachten
  Ongeldige invoer
 16. Totaal aantal sbu(*)
  Ongeldige invoer
 17. Is deze nascholing eerder door de VVH geaccrediteerd?(*)
  Ongeldige invoer
 18. Zo ja, wat was het VVH-kenmerk van de accreditatie?
  Ongeldige invoer
 19. Zijn er veranderingen aangebracht?
  Ongeldige invoer
 20. Ja, namelijk
  Ongeldige invoer
 21. Evaluatie
  Ongeldige invoer
  Indien dit een aanvraag is van een activiteit / cursus die eerder door de VVH is geaccrediteerd, dient u de evaluatie van de activiteit / cursus mee te sturen. Zonder deze evaluatie wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen.
 22. Cursusinformatie(*)
  Ongeldige invoer

VVH Café

Het VVH Café is een podium voor leden van de vereniging om met een onderwerp in de schijnwerpers te treden...

Lees meer

Algemeen Bestuur en commissies

Het Algemeen Bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het verenigingsbeleid. Zij houdt zich op de hoogte van alle relevante...

Lees meer

Wetenschappelijke raad

De Wetenschappelijke Raad voor de Haptonomie en Haptotherapie (WRHH) ondersteunt de Vereniging bij het bouwen aan een onderzoekstraditie, het ontwikkelen...

Lees meer

Oprichting en positionering

Sinds de veertiger jaren van de vorige eeuw vond de toepassing van de haptonomie in eerste instantie plaats binnen de...

Lees meer

Accreditatie aanvragen

U bent aanbieder van bij- en nascholingsactiviteiten? Dan kunt u een verzoek tot accreditatie bij ons indienen. De voorwaarden voor...

Lees meer

Keurmerk

GZ Hapto logoCMYK

IJHH

logoIJHH-5

User-Add-128