VVH logo-rgb

Klachtenprocedure

Goede zorg | In gesprek

De Vereniging van Haptotherapeuten VVH en de bij haar aangesloten GZ-Haptotherapeuten stellen zich ten doel om de zorg voor u zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Desondanks kan het voorkomen dat u ontevreden bent of een klacht heeft over de geboden zorg.

In veel gevallen leidt een persoonlijk gesprek met uw therapeut hierover al tot een oplossing. Wilt u de vertrouwenspersoon spreken, dan is ook dat mogelijk. Hij / zij heeft een luisterend oor en is in staat om u te helpen de situatie te verhelderen. U kunt hiervoor contact opnemen met het bureau van de vereniging van maandag tot en met donderdag van 09:00 tot 12:00 uur op 020 488 7116.

Klachtenfunctionaris | Geschilleninstantie

Mocht u er met uw therapeut niet uit kunnen komen of het gesprek met de vertrouwenspersoon is voor u onvoldoende behulpzaam geweest, dan kunt u de (gratis) hulp inschakelen van de onafhankelijke klachtenfunctionaris. Zij is onpartijdig, bemiddelt en geeft geen oordeel. Uw informatie wordt vertrouwelijk behandeld.
Klachtenfunctionaris | Mevrouw L. de Boon, 06 48445538 of bemiddeling@quasir.nl

Uw GZ-Haptotherapeut is aangesloten bij de Stichting Zorggeschil. Deze geschilleninstantie is erkend door het ministerie van VWS in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg, afgekort Wkkgz.

Naast de bovenstaande mogelijkheden heeft de Vereniging van Haptotherapeuten ook een Commissie van Toezicht voor de Haptotherapie. U kunt met uw klacht ook bij hen terecht. Uw klacht wordt door deze commissie beoordeeld en behandeld volgens de geldende maatschappelijke en medisch-juridische normen. De commissie onderzoekt uw klacht eerst en verklaart deze vervolgens gegrond of ongegrond.

Voor de behandeling van uw klacht bij de Commissie van Toezicht voor de Haptotherapie wordt aan u vooraf een bedrag van € 115,00 in rekening gebracht (administratiekosten). Pas als dit bedrag is ontvangen, wordt de klacht in behandeling genomen. Indien de klacht als gegrond wordt beschouwd, wordt dit bedrag later aan u terugbetaald. U kunt uw klacht bij deze commissie uitsluitend schriftelijk indienen op onderstaand adres.

Commissie van Toezicht voor de Haptotherapie
P/a DingemansVanderKind
Mr J. van der Pijl / secretaris
Sarphatistraat 9
1017 WS Amsterdam

Reglement Commissie van Toezicht voor de Haptotherapie
Beroepscode GZ-Haptotherapeut

 

Deze procedure is uitsluitend van toepassing op de in het Register van GZ-Haptotherapeuten opgenomen haptotherapeuten.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Keurmerk

GZ Hapto logoCMYK

IJHH

logoIJHH-5

User-Add-128