Skip to main content
hand op de huid

LEDEN
HAPTOTHERAPEUT WORDEN

De VVH staat garant voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening van de GZ-Haptotherapeut. Om te beginnen moet je over de juiste opleidingen beschikken. Zo houden we onze positie in de gezondheidszorg. Hierna kun je je eigen praktijk beginnen.

Opleidingseisen

Om opgenomen te kunnen worden in het register heb je een diploma nodig van een bachelor HBO (hoger beroepsonderwijs) of WO (wetenschappelijk onderwijs), erkend door OCW, geaccediteerd door NVAO, plus een diploma van een erkende opleiding haptotherapie (CPION-registeropleiding)*: 

 • Academie voor Haptonomie
 • Instituut voor Toegepaste Haptonomie
 • Synergos

*Is je diploma haptotherapie ouder dan een jaar, dan moet je 20 vakinhoudelijke nascholingspunten hebben behaald in het jaar voorafgaand aan je aanmelding.

Onder 'Vooropleiding' meer informatie daarover. Lees dit onderdeel goed door, want soms is ter aanvulling op je vooropleiding een aanvullend certificaat medische en/of psychosociale basiskennis vereist.

Elke vijf jaar vindt herregistratie plaats en moet je 160 nascholingspunten punten halen.

Voor 1 januari 2025 moet je ook de verplichte nascholing Wetenschappelijk onderzoek voor haptotherapeuten hebben gedaan. Deze cursus wordt aangeboden door RINO.

In de volgende gevallen ben je van deze cursus vrijgesteld:

 • met een wo-vooropleiding
 • met een Masterstudie Evidence Based Practice of daarmee bezig
 • gepromoveerd of daarmee bezig
 • als je op 1 januari 2025 60 jaar of ouder bent
 • met een hbo-master (vrijstellingsaanvraag bij VVH vereist)

Bij je aanmelding moet je een certificaat DSM kunnen overleggen bij of dit certificaat halen in je eerste registratieperiode. De volgende cursussen komen hiervoor in aanmerking:

Met de volgende vooropleidingen ben je hiervan vrijgesteld: Verpleegkunde, Operatieassistent, Verloskunde, Geneeskunde, Psychologie (HBO en WO).

Vooropleiding

Heb je een medische vooropleiding die in de lijst hiernaast staat, dan hoef je geen aanvullende cursus te volgen.

Heb je een psychosociale vooropleiding die in de lijst hiernaast staat, dan moet je een cursus medische basiskennis (MBK) hebben gevolgd in aanvulling op je vooropleiding.

Heb je een andere vooropleiding dan hiernaast aangegeven, dan moet je een cursus medische basiskennis (MBK) en een cursus psychosociale basiskennis (PsBK) hebben gevolgd in aanvulling op je vooropleiding.

Kijk op CPION en / of SNRO voor de cursussen die in aanmerking komen.

LET OP! Is het diploma van je vooropleiding van voor 1989, dan moet je een actueel certificaat medische- (MBK) of psychosociale basiskennis (PsBK) hebben. Dit hoeft NIET als je een actuele BIG-registratie hebt of naast je werk als haptotherapeut werkzaam bent in een artikel 34-beroep volgens de Wet BIG. Heb je dit certificaat als aanvulling op je vooropleiding, dan voldoe je al aan deze regel.

Heb je niet het vereiste diploma van een bachelor HBO of WO?
Je hebt verschillende mogelijkheden om alsnog een HBO-diploma te gaan halen.

LOI en NCOI geven door OCW erkende diploma’s uit. LOI biedt minors aan op HBO-niveau waarmee je vervolgens vrijstellingen kan krijgen bij een HBO aan de hogescholen.Hogescholen bieden verkorte trajecten aan om in 3 jaar je bachelor te halen in plaats van in 4 jaar. Overleg met de hogeschool over vrijstellingen.

Particuliere aanbieder Capabel biedt ook een hbo-opleiding aan van 3 jaar, die door OCW is erkend en NVAO is geaccrediteerd.

Medische vooropleiding

 • Verpleegkunde
 • Verpleegkunde in de maatschappelijke gezondheidszorg
 • Operatieassistent
 • Verloskunde
 • Fysiotherapie
 • Ergotherapie
 • Huidtherapie
 • Oefentherapie (Cesar en Mensendieck)
 • Manuele therapie
 • Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBRT)
 • Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie
 • Logopedie
 • Palliatieve zorg
 • Voeding en diëtetiek
 • Complementary Alternative Medicine (CAM, Saxion Next)
 • Geneeskunde (artsendiploma)

Psychosociale vooropleiding

 • Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
 • Sociaal Pedagogische Hulpverlening
 • Culturele en Maatschappelijke Vorming
 • Creatieve therapie
 • Counseling
 • Danstherapie
 • Muziektherapie
 • Kunstzinnige therapie
 • Pedagogiek
 • Pedagogische wetenschappen
 • Toegepaste psychologie
 • Psychologie
 • Pastoraal Werk
 • Humanistiek

Meer informatie

Wet- en regelgeving

Er zijn wettelijke regels waar je als zorgaanbieder aan bent gehouden, zoals de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en met ingang van 28 mei 2018 ook de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), wetgeving rondom privacy. Daarnaast heeft de vereniging haar eigen Statuten en huishoudelijk reglement. In onze mediatheek vind je alle betreffende documenten.

Je eigen praktijk beginnen

Naast de (wettelijke) regels waaraan je moet voldoen als zorgaanbieder, zijn er ook allerlei praktische zaken die je moet regelen. Klik op onderstaande button voor meer informatie.